Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu eshop.notus-powersonic.sk

Článek I.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě eshop.notus-powersonic.sk. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v délce trvání 2 roky.

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí chybu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit písemně prostřednictvím e-mailu na adrese eshop@notus-powersonic.sk nebo doporučeným písemným podáním. Oznámení je třeba udělat okamžitě po převzetí zboží, pokud se tak neučiní hned, zboží se považuje za bezvadné, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku.

Článek II.

Pro uplatnění reklamace je třeba: 1. doložit doklad o nákupu zboží 2. doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu, pokud to není možné, tak do obalu odpovídající povaze věcí 3. přesný popis závady Zboží je třeba zaslat na adresu:

NOTUS - POWERSONIC s.r.o. Staniční 502 952 01 Vráble

PROSÍME, ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU, v opačném případě nebude zásilka převzata.

Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo její části. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat má kupující právo na slevu, výměnu zařízení nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník může požádat o výměnu zařízení nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 3 různé chyby současně, popř. pokud nebyla chyba odstraněna v zákonem stanovené lhůtě. Pro dodržení záruční lhůty je nutné odeslat reklamované zboží k rukám prodávajícího bez zbytečného odkladu, tj nejpozději do 3 dnů od oznámení reklamace prodávajícímu.

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické nebo písemné dohody, případně bude vrácena hotovost na bankovní účet kupujícího nebo vyplacena poštovní složenkou.

Článek III.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.10.2013.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.